Beräkna ålder

Beräkna en ålder i år, månader och dagar


reklam

Beräkna åldern i år, månader och dagar

Ange aktuellt/annat datum: (yyyy/mm/dd)

Fyll i f√∂delsedatum:     (yyyy/mm/dd)Om du vill veta exakt hur gammal du är idag eller vid något annat datum kan du göra det med den här praktiska räknaren. Den här åldersräknaren visar hur många år, månader och dagar som har gått sedan du föddes.

Åldern är en viktig faktor i livet. Efter en viss ålder får du köra bil och rösta i val. Efter en viss ålder betraktas du som vuxen. Då kan du officiellt börja leva ditt eget liv. I de flesta länder betraktas du som vuxen när du fyller 18 år. Om du är tillräckligt gammal kan du gå i pension. I de flesta länder går man i pension vid 65 års ålder. I dag vill många regeringar runt om i världen höja pensionsåldern. Detta beror på att människor i allmänhet håller sig friska längre. Därför är det viktigt att känna till din ålder. Vår webbplats hjälper dig att beräkna din ålder. Du kan också beräkna hur gammal du var vid ett visst datum i det förflutna eller hur gammal du kommer att vara vid ett visst datum i framtiden. Du kan till exempel ta reda på när du är tillräckligt gammal för att gå i pension. Du kan beräkna hur gammal du är i år, månader och dagar.

Hur räknar man en ålder?

En persons ålder kan räknas på olika sätt i olika kulturer. Kalkylatorn bygger på det vanligaste ålderssystemet. I detta system växer åldern med födelsedagen. Till exempel är åldern för en person som har levt i 3 år och 11 månader 3 år och åldern kommer att ändras till 4 år på hans/hennes nästa födelsedag en månad senare. De flesta västländer använder detta ålderssystem.

I vissa kulturer uttrycker man ålder genom att räkna år med eller utan att lägga till det aktuella året. En person som är tjugo år gammal är till exempel detsamma som en person som befinner sig i sitt tjugoförsta levnadsår. I ett av de traditionella kinesiska ålderssystemen föds man vid ett års ålder och blir äldre på det traditionella kinesiska nyåret i stället för på födelsedagen. Om ett barn till exempel föds en dag före det traditionella kinesiska nyåret kommer barnet att fylla två år två dagar senare, även om det bara är två dagar gammalt.

I vissa situationer kan månad- och dagresultatet i denna åldersräknare vara förvirrande, särskilt när startdatumet är slutet av en månad. Till exempel räknar vi alla den 20 februari till den 20 mars som en månad. Det finns dock två sätt att beräkna åldern från den 28 februari 2015 till den 31 mars 2015. Om man räknar 28 februari till 28 mars som en månad blir resultatet en månad och tre dagar. Om både den 28 februari och den 31 mars räknas som månadens slut blir resultatet en månad. Båda beräkningsresultaten är godtagbara. Liknande situationer finns för datum som 30 apr. till 31 maj, 30 maj till 30 juni och så vidare. Förvirringen beror på det ojämna antalet dagar i de olika månaderna. I vår beräkning har vi använt den första metoden.

Ålderns roll i samhället

Ordet "ålder" väcker olika tankar hos olika människor i olika skeden av livet. Ålder är något som en person är stolt över, medan en annan försöker dölja den för alla. Traditionellt förknippas en persons ålder med hans/hennes livserfarenhet, värderingar och visdom.

Generellt sett vill människor leva ett långt, lyckligt och hälsosamt liv... men vi vill inte bli gamla, eftersom det finns ett stigma som är kopplat till ålderdom.

Många ekonomiska, psykologiska och sociologiska litteraturkällor som rör åldersstudier visar också på ett uttalat negativt förhållande mellan en äldre person och hans/hennes arbetsprestationer. Enligt många av dessa källor presterar äldre människor i genomsnitt sämre och är mindre bra (se till exempel Verhaeghen och Salthouse, 1997).

Enligt Ebner et al. (2006) är dessa äldre människor mindre motiverade eftersom de har mindre utsikter till en livskraftig framtid.

Äldre människor verkar föredra en lugnare livsstil framför det hektiska affärslivet och vill inte längre delta i "samhällets råttlopp". (Se Bertrand och Mullainathan, 2003; Li et al., 2011). Enligt denna källa uppträder dessa effekter ofta före 50 års ålder och ökar med stigande ålder.

Är det verkligen så, eller är det bara ännu en stereotyp som har fastnat på en viss social grupp människor? Påverkar åldrandet stabila arbetsresultat?

Den mänskliga biologiska vetenskapen säger att om man lever sitt liv under optimala klimat-, miljö-, samhälls-, ekonomiska, sanitära, näringsmässiga, välfärdsmässiga och hälsosamma förhållanden, utan att livet oavsiktligt och oväntat avbryts, bör man ha en genomsnittlig livslängd på mellan 100 och 120 år.

Att följa så kallade "hälsosamma" vanor och agera ansvarsfullt för sin egen hälsa kan förlänga livet något, liksom skydds- och försiktighetsmediciner, som bara är verktyg för att skydda och kanske stärka kroppen och för att hålla oss i form.

Man måste dock inse att det är sinnet som gör det möjligt att åldras med värdighet. En frisk kropp är ett tecken på ett friskt sinne i kroppen. Man bör leva sitt liv så naturligt som möjligt och ta ansvar för sin egen hälsa. Det är ett sådant naturligt och lugnt liv som skulle vara katalysatorn för verklig hälsa, vilket gör att en 90-åring kan bete sig, känna sig och till och med se mycket yngre ut.

"Ålder är bara en siffra" och "Man är så gammal som man känner sig" är bara några ordspråk som rör ålder och som används av många människor. Och om vi alla trodde på dessa ord och handlade efter dem skulle många för tidiga dödsfall kunna undvikas.

Hur gammal var den äldsta personen någonsin?

Den äldsta person som någonsin registrerats var Jeanne Calment, en kvinna från Frankrike. Hon föddes den 21 februari 1875 och blev 122 år och 164 dagar gammal innan hon dog den 4 augusti 1997.

Av de tio äldsta personerna någonsin är alla tio kvinnor. Den äldsta mannen någonsin är Jiroemon Kimura från Japan, som blev 116 år och 54 dagar gammal. Han avled den 12 juni 2013.

Fredie Blom, en sydafrikansk man född den 8 maj 1904, är "inofficiellt" den äldsta mannen i världen ("inofficiellt" eftersom han inte finns med i Guinness rekordbok). Fredie dog den 22 augusti 2020 i en ålder av 116 år, 3 månader och 14 dagar.

Tyskland Frankrike Danmark Spanien Nederländerna